Kako napraviti dobru prezentaciju? Postoje brojni savjeti za dobru prezentaciju, ali najvažnije je prije nego krenete s pripremom prezentacije odrediti koji je cilj prezentacije je li informativna ili eduktivna prezentacija.

Ovisno o tome želite li informirate o, primjerice, nekom svom proizvodu publiku ili želite održati edukativnu prezentaciju s kojom želite prezentirati određeni sadržaj publici u edukativne svrhe. Nakon što ste odredili ciljanu publiku krenite s pripremom prezentacije.

Pravilo za dobru prezentaciju je da ona ne bi smjela trajati duže od 20 minuta te ne bi smjela imati više od 10 slidova. Također, važno je da bude čitljiva i vidljiva pa se ne bi smio koristiti font manji od 30. Ovo pravilo osobito vrijedi za prezentacije na kojima se nalazi veliki broj sudionika. Naime, važno je ograničeno trajanje prezentacije zbog koncentracije publike. Ostavite uvijek vremena na kraju prezentacije kako biste čuli komentare te pitanja od strane publike.

Prezentacija mora biti sažeta, ali kod prezentiranja sama prezentacije koristit priču, primjerice, ako prezentirate proizvod pokušajte ga prezentirati kroz priču, a ne suhoparne činjenice koje neće ostaviti nikakvog efekta.

Što se tiče boja kod pripreme prezentacije savjetuje se korištenje boja firme ili svoje zaštitne boje. Ovisno o tematici također možete izabrati boje, a sve važno naglasite jakim bojama kao što je primjerice crvena boja.

Pripremite dobru prezentaciju uz pomoć osnovnih savjeta za pripremu dobre prezentacije i olakšajte si posao.