'Stradali moraju računati na pomoć države'

"Stadali moraju računati na pomoć države i vjerujem kako će Vlada napraviti jedan program da se štete saniraju", kazao je predsjednik Ivo Josipović prilikom posjeta prihvatilištu Cerna.

18.5.2014.
22:21