Pravila nagradnog natječaja 'Osvoji edukaciju za audio producenta'

Image
Foto: pixabay
1.1.2019.
0:00
pixabay
VOYO logo

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „OSVOJI EDUKACIJU ZA AUDIO PRODUCENTA“

Članak 1.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira RTL HRVATSKA d.o.o., Zagreb, Krapinska 45, OIB: 07330149920 (dalje u tekstu: Organizator), koji ima sva prava i obveze koje proizlaze iz nagradnog natječaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Članak 2.

TRAJANJE I SVRHA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Tekst se nastavlja ispod oglasa
 1. Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije projekta NEPROCJENJIVI ĐIR čiji je pokrovitelj Mastercard.
 2. Nagradni natječaj traje od 25.4.2019. do 30.08.2019., a realizira se putem WEB prijavnice i Facebook stranice Organizatora.

Članak 3.

PRAVO SUDJELOVANJA

Tekst se nastavlja ispod oglasa
 1. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne osobe, državljani Republike Hrvatske, koje su se do 30.08.2019. godine prijavile na nagradni natječaj prema uputama iz članka 5. ovih Pravila, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji.
 2. Objavom podataka sukladno članku 5. ovih Pravila natječaja, osoba se uključuje u natječaj te se smatra da je pročitala Pravila natječaja i prihvatila ih.
 3. Sudionik nagradnog natječaja jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci ispravni.
 4. Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 4.

NAGRADA

Tekst se nastavlja ispod oglasa
 1. Organizator nudi kao Nagradu edukaciju Audio Engineer – Producer (prva godina edukacije), u školi Music Production Academy (MPA).
 2. Sudionici ovog nagradnog natječaja nemaju pravo zahtijevati drugu nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima natječaja.
 3. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu.

Članak 5.

NAČIN SUDJELOVANJA

Tekst se nastavlja ispod oglasa
 1. Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je popuniti WEB prijavnicu na službenoj stranici Organizatora, https://neprocjenjividjir.rtl.hr/
 2. Prijave se predaju od 25.04.2019. do 30.08.2019.
 3. Potpuna prijava treba sadržavati ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu te raspisano kreativno obrazloženje „Zašto baš vi trebate osvojiti MPA edukaciju za audio producenta“. Uz prijavu poželjno je dostaviti i druge kreativne formate za koje sudionik koristi sustave prijenosa velikih datoteka.

Članak 6.

ODABIR DOBITNIKA

Tekst se nastavlja ispod oglasa
 1. Odabir pobjednika provest će žiri sastavljen od zaposlenika društva RTL Hrvatska d.o.o. i Mastercarda. Između dostavljenih prijava  žiri će prema kriteriju originalnosti izabrati 1 dobitnika. Odluka žirija je konačna.

ČLANAK 7.

OBJAVA DOBITNIKA

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno 06.09.2019. tijekom dana na WEB-u Organizatora.

ČLANAK 8.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

PREUZIMANJE NAGRADE

 1. Dobitnik nagrade bit će obaviješten putem kontakta koji je ostavljen prilikom prijave.

ČLANAK 9.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

PUBLICITET I PRAVO KORIŠTENJA SNIMKI

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena i ostali podaci, a osobito snimke poslane Organizatoru te snimke koje nastanu kao posljedica nagrade iz čl. 4. ovih Pravila, mogu od strane Organizatora javno objavljivati i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu, u svim medijima (radio, televizija, web itd.) bez vremenskog, teritorijalnog ili sadržajnog ograničenja, uključujući i za potrebe promocije Organizatora i Natječaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Članak 10.

PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Tekst se nastavlja ispod oglasa
 1. Podatke iz članka 5. ovih pravila Organizator prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja.
 2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Organizatora da koristi njihove osobne podatke, bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u eventualnoj objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradni natječaj.
 3.  Organizator se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog nagradnog natječaja postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.U skladu s time, Organizator koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne podatke sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Organizator i s njime povezana društva djeluju u skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.
 4. Organizator obavještava sudionike u nagradnom natječaju da je voditelj obrade podataka društvo RTL Hrvatska d.o.o., sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Krapinska 45, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080451968, osobni identifikacijski broj (OIB): 07330149920, te da za sva pitanja vezana uz osobne podatke glede ovog natječaja mogu kontaktirati Organizatora na: RTL Hrvatska d.o.o., Zaštita privatnosti, Krapinska 45, 10000 Zagreb ili na privacy@rtl.hr. 
Igra sudbine
Gledaj odmah bez reklama
VOYO logo