Na brdo Gaj dovezeni i posljednji dijelovi monumentalnog spomenika Gospi od Loreta

Na brdo Gaj iznad Primoštena doneseni i posljedni dijelovi velikoga kipa Gospe od Loreta, glava i kruna

5.4.2017.
13:30