Dirljiv susret Nike Kovača sa stanovnicima pogođenih područja

Niko Kovač koji je zajedno sa Robertom Kovačem i Ivicom Olićem danas obišao mještane evakuiranih sela iz županjske Posavine koji su privremeno smješteni u dvoranu osnovne škole u Cerni, nedaleko Županje. Bio je to vrlo emotivan susret.

21.5.2014.
13:28