Grad Zagreb uvodi mjere štednje! Gradonačelnik Tomislav Tomašević u četvrtak je uputio dopis pročelnicima u kojem od njih traži da u roku od pet dana dostave prijedloge ušteda u svojim resorima.

U dopisu koji je Net.hr dobio na uvid, potpisani Tomašević obrazlaže zašto se uvode ograničenja potrošnje sredstva planiranih u proračunu za 2020. Mjere štednje se tako uvode zbog:

"Prenesenog proračunskog manjka iz prethodnog razdoblja, povećanih rashoda vezanih uz saniranje posljedica potresa kao i borbu protiv epidemije, primjene poreznih propisa kojima je povećan iznos povrata poreza i prireza na dohodak koji će naplaćuje iz proračuna Grada, uravnoteženja proračunske potrošnje s procjenom nižeg ostvarenja prihoda, osiguravanja sredstava za plaćanje dospjelih obaveza".

'Preispitajte opravdanost i ekonomičnost'

Pročelnicima piše kako su "dužni preispitati opravdanost svrsishodnost I ekonomičnost proračunske potrošnje te predložiti smanjenje onih rashoda čije neizvršavanje ne bi dovelo u poteškoće ili ugrozilo funkcioniranje pojedinih sustave, isplate materijalnih prava zaposlenih i građana Ili izvođenje ugovorenih I već započetih radova."

Drugi je ovo Tomaševićev potez koji ide u smjeru stabilizacije gradskih financija nakon zaustavljanja javnih nabava u Gradu Zagrebu.

Bit će zanimljivo pratiti hoće li pročelnici bivše administracije, od kojih su neki i na godišnjim odmorima, Gradskom uredu za financije do 15. lipnja mailom zaista i dostaviti prijedloge mjera štednje.