Broj slučajeva prekograničnog krijumčarenja droge prijavljenih Eurojustu gotovo se udvostručio u četiri godine na 562 godine 2020., a uzrok tomu jednim je dijelom veliko povećanje proizvodnje sintetičkih droga, objavio je u ponedjeljak Eurojust.

U izvješću objavljenom u ponedjeljak Eurojust navodi da se vrijednost krijumčarenja droge samo u Europskoj uniji procjenjuje na 30 milijardi eura na godinu. Brzo povećanje proizvodnje sintetičkih droga kao što su metamfetamini i njihova prodaja na darknetu najveći su izazov za tužitelje u Europskoj uniji.

Najzastupljenije sintetičke i druge nove droge

"Brzo mijenjajući sastav kemikalija koje se koristi za te droge... ili stvarajući nove supstance, proizvođači pokušavaju iskoristiti rupe u zakonima i izbjeći kazneni progon", navodi Eurojust u priopćenju.

Po izvješću, ukupan broj slučajeva prekograničnog krijumčarenja droge gotovo se udvostručio na 562 s 279 između 2016. i 2020. U gotovo trećini slučajeva riječ je bila o sintetičkim i drugim novim drogama.

Eurojust navodi da proizvođači novih psihoaktivnih droga često ne rade u zastarjelim hijerarhijski ustrojenim mrežama za krijumčarenje droga i prodaja i distribucija odvijaju se na internetu. "Taj fenomen porastao je zbog pandemije covida-19, jer se skupine organiziranog kriminala brzo prilagođavaju internetskom okruženju, koristeći osigurane komunikacijske kanale, kripto telefone, kriptovalute i tržišta na darknetu", navodi Eurojust.

Konzumenti droga također prelaze na darknet, plaćajući online i primajući drogu poštom, dodaje, što komplicira kazneni progon.

Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) pomaže nacionalnim tijelima da ostvare suradnju u borbi protiv terorizma i teškog organiziranog kriminala koji se odvija u više država članica EU-a.