Prvi hrvatski geopark / Nekada otok u Panonskom moru, danas najveće gorje ravne Slavonije. I sve veći turistički adut. Bili smo na Papuku

Nekada otok u Panonskom moru, danas najveće gorje ravne Slavonije. I sve veći turistički adut. Papuk i Krndija svjedoče o razdobljima prošlosti Zemlje i stanište su raznolikih vrsta biljaka i životinja. Prvi hrvatski geopark i park prirode zato su mnogima privlačna destinacija. Više u prilogu Bojana Uranjeka

7.2.2023.
20:43