OTKRIVENE MALVERZACIJE

TRGOVCI VARAJU PRI KUPNJI MOBITELA, RAČUNALA, NAMJEŠTAJA… Evo kako se možete izboriti za svoja prava

Otkako je Ministarstvo gospodarstva preuzelo ovlasti Državnog inspektorata potrošači lakše ostvaruju svoja prava, no i taj sektor i dalje se bori s problemom hrvatskog sustava za nadzor primjene zakona – manjkom osoba za obavljanje inspekcijskih nadzora.

U 2016. godini tržišni inspektori Uprave za inspekcijske poslove u gospodarstvu ukupno su obavili 14.902 inspekcijska nadzora, od toga 2156 nadzora po predstavkama potrošača, piše Glas Slavonije.

‘Obavljeno je 13.927 kontrola propisa nad primjenom Zakona o zaštiti potrošača, kojim je uređena zaštita ekonomskih interesa potrošača te obračun i naplata javnih usluga. Iz područja sigurnosti proizvoda (odnosno poslova koji se odnose na provjeru tehničkih i sigurnosnih zahtjeva proizvoda stavljenih na tržište, postupka provjere ocjenjivanja sukladnosti s propisanim zahtjevima, isprava koje moraju imati proizvodi na tržištu, označavanja, obilježavanja i prezentiranja proizvoda) obavljene su 6472 kontrole propisa Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti, te pravilnika donesenih na temelju tog zakona, Zakona o općoj sigurnosti proizvoda, Zakona o građevnim proizvodima, Zakona o energetskoj učinkovitosti, Zakona o zaštiti zraka i Zakona o zaštiti okoliša, te vezanih podzakonskih akata’, navode iz Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta iz čijeg je izvješća o radu tržišne inspekcije vidljivo kako su inspektori preplavljeni pritužbama građana kojima je dosta prijevara te očekuju od državnih institucija da im pomognu u borbi protiv trgovaca i pružatelja javnih usluga.

Problem organizacije posla

‘Najveći problem u radu tržišne inspekcije je velik broj predstavki potrošača, naročito u Područnoj jedinici Zagreb koja je pretrpana predstavkama – njih više od 1200, zbog čega inspektori većinom obavljaju nadzore po predstavkama potrošača. I najčešće kada su u pitanju reklamacije zbog materijalnog nedostatka mobitela, ostale računalne opreme, namještaja, neispunjenja ugovora, a manje redovite inspekcijske nadzore sukladno godišnjem planu rada’, objasnili su iz Ministarstva.

Kako navodi ‘Potrošački forum’, građani su danas spremniji nego prije boriti se za svoja prava, no mnogi još nisu dovoljno informirani.

‘S jedne strane, golemi broj pristiglih pritužbi u naše Savjetovalište za potrošače govori o velikom broju građana koji su osviješteni o svojim pravima i spremni su reagirati da spriječe njihovo sustavno kršenje. S druge strane, na preventivnim radionicama koje organiziramo za građane primijetili smo da je dosta njih stava kako nemaju nikakva prava osim da “bespogovorno plaćaju sve ono što se od njih na tržištu zahtijeva.” Potom su s radionica odlazili s osmijehom i u čudu jer doznali su da im važeći zakoni daju pregršt prava za koja nikada nisu ni znali da ih imaju. Zato smatramo da je hrvatskim potrošačima još uvijek nužno upravo to preventivno educiranje o potrošačkim pravima (ali i obvezama) dok do problema još nije ni došlo, jer na taj se način mnogi potrošački sporovi mogu izbjeći ili barem ublažiti njihove posljedice. Dakle, građani su spremni boriti se za sebe, u Savjetovalištu ih uputimo kako i u ruke im dajemo konkretne zakonske odredbe na kojima će temeljiti svoje zahtjeve, a zauzvrat svakodnevno dobivamo povratne informacije građana da su uz našu pomoć uspjeli’, rekla je Dunja Mak, pravnica ‘Potrošačkog foruma’.

Kako poslati inspektore na teren?

Sukladno članku 135. Zakona o zaštiti potrošača tržišni inspektor uzet će u obzir prijavu potrošača tek nakon što je potrošač iscrpio postupke podnošenja pisanih prigovora, odnosno podnošenja reklamacije povjerenstvu u slučaju nezadovoljstva odgovorom pružatelja javne usluge na pisani prigovor. Iz Ministarstva objašnjavaju kako pravilno podnošenje prijave podrazumijeva upućivanje predstavke Ministarstvu koja mora sadržavati: naziv tijela kojemu se upućuje, naznaku predmeta, zahtjev što se prijavom traži (činjenice, odnosno okolnosti koje se prijavljuju), osnovne podatke o subjektu kojega se prijavljuje, presliku prigovora i odgovora prijavljenog subjekta na pisanu pritužbu te presliku računa i naznaku tko prijavu podnosi. Na temelju sadržaja prijave procjenjuje se postoje li uvjeti (zakonske pretpostavke) za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora na okolnosti na koje upozoravate. Obavijest o rezultatima inspekcijskog nadzora koji je proveden u povodu ovakve predstavke dostavlja se podnositelju pisanim putem.

Povratak na Net.hr