Na otvoreni natječaj mogu se prijaviti radovi koji odgovaraju Općim uvjetima natječaja. Cilj natječaja dobivanje je kvalitetnog, stručno projektiranog idejnog rješenja dizajna registarskih pločica, a ujedno je predviđeno da nagrađena rješenja budu podloga za realizaciju izvedbenog rješenja i uvođenje novih registarskih pločica u Republici Hrvatskoj, izvijestio je MUP na svojim internetskim stranicama.

Sud od pet članova

Ocjenjivački sud sastavljen od pet članova, i to dva predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova, dva predstavnika Hrvatskog dizajnerskog društva i jednog predstavnika pravne osobe ovlaštene za tehničku izradu registarskih pločica, odabrat će najuspješnije rješenje dizajna registarskih pločica. Prilikom ocjenjivanja natječajnih radova prednost će dati kreativnim, jasno strukturiranim, te profesionalno i suvremeno artikuliranim rješenjima osmišljenim na temelju razumijevanja zadatka natječaja.

Motorna i priključna vozila smiju sudjelovati u prometu na cestama ako su registrirana, a za registrirana vozila izdaju se registarske pločice. Registarske pločice moraju biti vizualno uočljive u smislu raspoznatljivosti slovno brojčanih oznaka na registarskoj pločici i čitljive preko odgovarajućih elektroničkih uređaja.

Zadani elementi koje registarska pločica mora sadržavati su:

- europski logo (oznaka Europske unije i međunarodna oznaka države HR) na lijevoj strani registarske pločice u skladu s Uredbom Vijeća (EZ-a) br. 2411/98 od 3. studenoga 1998. o priznavanju razlikovnih oznaka država članica u kojima su registrirana motorna vozila i njihove prikolice u prometu unutar Zajednice,

- kombinacija slovno brojčanih oznaka na registarskoj pločici u karakterističnoj tipografiji. Predložena tipografija mora sadržavati znakove karakteristične za hrvatski jezik, a font treba funkcionirati na različitim platformama (PC, Macintosh ...) i operativnim sustavima (Windows, OS...);

- nove registarske pločice neće nužno sadržavati oznaku registracijskog područja koja je vezana uz naziv grada, županije ili nekog drugog područja.

- može sadržavati i znak-simbol koji upućuje na vizualni identitet Republike Hrvatske.

Nagrade u iznosu od 45.000 kuna

Za najprihvatljivije rješenje dizajna registarskih pločica koje će odabrati ocjenjivački sud dodijelit će se nagrade u ukupnom iznosu od 45.000 kuna neto, raspodijeljene na slijedeći način:

1. nagrada u iznosu od 20.000 kuna, 2. nagrada u iznosu od 15.000 kuna, 3. nagrada u iznosu od 10.000 kuna.

Primitkom nagrada nagrađeni sudionici natječaja odriču se prava na daljnje potraživanje naknade za korištenje njihovog idejnog rješenja te prenose isključivo pravo na trajno korištenje Ministarstvu unutarnjih poslova.

Rok za dostavu natječajnih radova je 6. veljače. 2015. do 12 sati, bez obzira na način dostave, a prijavnicu na natječaj, kao i njegove detaljne uvjete možete pročitati pod Korisnim linkovima.