Matica srpska: Hrvati govore srpski, samo je naglasak drugačiji

Milorad Buha, predsjednik Upravnog odbora Matice srpske u Dubrovniku, tvrdi kako je filološka znanost pokazala da Hrvati govore srpskim jezikom koji ima dva dijalekta – štokavski i čakavski.

”Treba polaziti od tri neosporne znanstvene činjenice u filološkoj znanosti, a to su da je srpski jezik službeni i književni jezik u Hrvatskoj, zatim da je kolonijalna Austrougarska izbacila hrvatski jezik iz službene i književne uporabe u 19. stoljeću, proglašavajući ga neznanstveno kajkavskim dijalektom, i da srpski jezik ima dva dijalekta – štokavski i čakavski. O tome je Ruska akademija nauka i umjetnosti u Sankt Peterburgu objavila znanstveni rad akademika Aleksandra Belića 1905. u kojem je istaknuo kako je polemika s hrvatskom stranom bez ova tri znanstvena polazišta izlišna i neznanstvena”, objašnjava Milorad Buha.

Portal ‘Vesti online’ ironično je dodao kako ”stanovnici Vukovara, koji se iz petnih žila trude zabraniti službenu uporabu srpskog jezika i pisma u tom gradu, sigurno nisu čuli da je još u 19. stoljeću kolonijalna Austrougarska hrvatski jezik izbacila iz književne i službene uporabe”.

Povratak na Net.hr