Pita Perica ženu: "Odakle ti ovaj recept? Ovo jelo je odvratno!"

- S televizije. "Ma jesam li ti rekao lijepo da je naš televizor pokvaren!!!"