Dođe Perica kući i kaže tati: "Danas sam dobio 5!" - Bravo sine! A iz čega? "4 iz tjelesnog i 1 iz matematike."