VIDEO: Ponekad su riječi zaista suvišne

Najbolji dokaz da se komunikacija odvija na svim razinama, a ne samo na verbalnoj, su bebe. Bez iti jedne jedine izgovorene riječi one su u stanju povesti itekako živahnu i razumljivu komunikaciju.

Kad mali ljudi pokažu interes za svoje vršnjake, to uvijek čine na osebujan, samo sebi svojstven način.

Oni su u stanju jasno prenijeti sve svoje osjećaje puno prije nego nauče što je ljubav, što ljutnja, a što komunikacija. http://webcafe.net.hr/forwarduse/video/inner.html?select=201306170052503

Povratak na Net.hr