NOVI IZUM Nedostaje vam dragi pokojnik? Ove kapsule od mrtvaca će napraviti drvo

Ideja o životom ciklusu putem kojeg se nakon smrti čovjek vraća na zemlju u drugom obliku zahvatili su i talijanske dizajnere Annu Citelli i Raoula Bretzela koji su razvili novi, prekrasan način ukopa pokojnika.

Projekt The Capsula Mundi bazira se na organskoj, biorazgradivoj kapsuli u kojoj se pokojnik pokapa. Kako se njegovo tijelo u kapsuli raspada, drvo crpi hranjive tvari kako bi niknula iz zemlje i izraslo.

Tijelo pokojnika u kapsulu se stavlja u položaju fetusa te se ukapa duboko u zemlju. Iznad kapsule stavlja se sadnica ili sjeme drva koja će, uz pomoć hranjivih tvari koje crpi iz tijela pokojnika, izrasti.

Ovaj je projekt trenutno u idejnoj fazi, jer su talijanske vlasti zabranile ovakvu vrstu ukopa. Ako Vlada ikada odobri, cilj ovog projekta je stvoriti park prepun stabala koji bi preuzeli ulogu nadgrobnih spomenika, a kapsule bi stale na kraj drvenim ljesovima za čiju se izradu uništavaju drveća. Ovim projektom stvar bi bila obrnuta – ukopom bi se stvarala nova stabla i šume.

Povratak na Net.hr