Nad Obrenovcem se nadvio oblak pepela (VIDEO)

Sa deponija TE Nikola Tesla u Obrenovcu, jak vetar je raširio pepeo, a koncentracija čestica prašine bila je i 28 puta veća od dozvoljene, kažu Zeleni Srbije

Pokret Zeleni Srbije su se javnosti obratili saopštenjem u kom su najavili blokadu svih pristupnih puteva kao upozorenje nadležnima da zaštite stanovništvo i da saniraju pepelište i mehanizam koje sprečava širenje pepela.

Pokret Zelenih u Obrenovcu navodi da kada dune vetar, i ne rade prskalice koje bi morale da spreče da se pepeo digne, dešava se da ceo Obrenovac i granične opštine “budu u mraku” što fotografije nagoveštavaju.

Deponije pepela se prostiru na 400 do 600 hektara i na njima se deponuje oko dva miliona tona pepela godišnje.

U tabeli dostavljenoj uz saopštenje stoji da je minimalno zagađenje u Obrenovcu danas bilo 7,7 miligrama prašine po kubnom metru vazduha, a da je između 15.30 i 16.30 dostiglo 893 miligrama po kubnom metru.

U saopštenju je dostavljena i internet stranica gde ge video-zapis zagađenja.

Povratak na Net.hr