#Turska

Image
6 PO RICHTERU /

Jak potres u zapadnoj Turskoj: U nekim dijelovima došlo je do prekida struje

Image
6 PO RICHTERU /

Jak potres u zapadnoj Turskoj: U nekim dijelovima došlo je do prekida struje