#Slušni Implantat

shimmer fallback

Nakon 29 godina prvi put čula svoj glas, smijeh i plač

shimmer fallback

Nakon 29 godina prvi put čula svoj glas, smijeh i plač