#Rosa Del Carmen Verduzco

shimmer fallback

Jeli su trulu hranu, spavali među štakorima i bili prisiljeni na krađe i prostituciju

shimmer fallback

Jeli su trulu hranu, spavali među štakorima i bili prisiljeni na krađe i prostituciju