#raspodjela troškova

Image
VLADA IPAK POP /

UŠTA VELEDROGERIJAMA? U planu je još jedna ogromnu isplata kojom bi se normalizirala isporuka lijekova