#poslovanje podravke

shimmer fallback

Zbog afere Podravka u gubitku 281,1 milijun kuna

shimmer fallback

Zbog afere Podravka u gubitku 281,1 milijun kuna