#popravak zida

shimmer fallback

Metar popravka zida bolnica će platiti 6000 kn!?

shimmer fallback

Metar popravka zida bolnica će platiti 6000 kn!?