#polaganje računa

Image
Vaš život je vaša stvar /

10 stvari koje nikome niste dužni objašnjavati, makar vam se nekad ne čini tako