#Ozren Palašek

Image
CAPAKOVA TAJANSTVENA SKUPINA: /

Najavio je predikcije i modele, a čitava država se sada pita - postoje li ti ljudi uopće i što rade?