#nedostatak turista

Image
'POTONULO DO DNA'; U metropoli turista nema ni za lijek: /

'Nema buseva, nema Japanaca, Korejaca, grupa, ma nema nikoga'