#Munster

Image
STRAVA U IDILIČNOM IZLETIŠTU: /

'Uređeni vrt, bijela kućica, bicikl naslonjen na zid – iza te fasade djeci je naneseno brutalno nasilje...'