#kafić deterdžent

shimmer fallback

Nikada neće moći viknuti jer je u kafiću popila deterdžent

shimmer fallback

Nikada neće moći viknuti jer je u kafiću popila deterdžent