#izvlaštenja bivših vlasnika

Image
BESMISLENI VUKELIĆEV MOST KONAČNO ĆE DOBITI PRAVU SVRHU: /

Gradi se pristupna cesta. Znate li zašto se dosad toliko čekalo?