#eu ropovi

shimmer fallback

'Ljudima se trguje kao s robom i tretiraju se kao roblje'

shimmer fallback

'Ljudima se trguje kao s robom i tretiraju se kao roblje'