#doktor medicine

Kraj vladavine pravnika. Stižu politolozi, a tu su uvijek i ginekolozi, psihijatri..