#Bill Reilly

shimmer fallback
BP /

do kolovoza neće moći potpuno zaustaviti naftu

shimmer fallback
BP /

do kolovoza neće moći potpuno zaustaviti naftu