#AUTOCESTA 5C

Image
AUTOCESTA U PRAZNO: /

Odustaje se od gradnje, a samo u most su uložili više od milijardu kuna!