Sa Srcem do boljeg radnog mjesta

Sveučilišni računski centar (Srce) nudi verificirane programe osposobljavanja i usavršavanja s mogućnošću upisa novog zvanja u radnu knjižicu.

To su program osposobljavanja za poslove operatera uredske primjene računala i program usavršavanja za poslove specijalista uredske primjene računala. Oba su programa usko vezana uz program ECDL (European Computer Driving Licence).

Budući da programi obrazovanja omogućuju ciljano stjecanje znanja i učinkovit rad u uredskim programima te upis u radnu knjižicu, mogu biti znatna prednost pri zapošljavanju.

Upisi u nove skupine operatera uredske primjene računala i specijalista uredske primjene računala su u tijeku. Nastava počinje 14. siječnja 2013. Prijaviti se možete putem web-obrasca ili na adresu e-pošte pou@srce.hr.

Program osposobljavanja za poslove operatera uredske primjene računala traje 120 nastavnih sati i namijenjen je polaznicima bez prethodnih znanja i kvalifikacija koji se žele osposobiti za samostalno služenje računalom i Internetom te za rad s uredskim alatima za obradu teksta i tabličnih kalkulacija. Nastava traje mjesec i pol dana, a tijekom nastave polažu se i ECDL-ispiti, tako da polaznici imaju mogućnost steći i diplomu ECDL Start.

Program usavršavanja za poslove specijalista uredske primjene računala traje 180 nastavnih sati i namijenjen je polaznicima sa završenom srednjom školom koji se žele usavršiti u naprednom služenju računalom, Internetom i svim standardnim uredskim alatima. Nastava u programu usavršavanja traje dva i pol mjeseca, a polaznici tog programa imaju mogućnost steći diplomu ECDL Osnovni.

Programi obrazovanja namijenjeni su odraslima bez obzira na dob. Preduvjeti za upis u program osposobljavanja su napunjenih 18 godina i završena osnovna škola, dok su preduvjeti za upis u program usavršavanja napunjenih 18 godina, završena srednja škola te dokaz o osnovnom informatičkom znanju koje se može dokazati u Srcu.

Cijena programa uključuje nastavu, priručnike, polaganje ECDL-ispita te polaganje završne provjere.

Ostale obrazovne aktivnosti u Srcu

Uz programe osposobljavanja i usavršavanja u Srcu možete pohađati i redovne informatičke tečajeve. Tečajevi se mogu se pohađati u učionicama ili on-line.

U sklopu Ispitnih centara Srca možete polagati ECDL-ispite, odnosno ispite koji se polažu u sklopu ispitnih centara Pearson VUE, Prometric i Certiport.

Imaš komentar?

Povratak na Net.hr