POTPISUJEM

Potpisujem ratifikaciju Konvencije protiv nasilja nad ženama!

Centar za žene žrtve rata – ROSA nevladina je organizacija koja se više od 20 godina bavi suzbijanjem nasilja nad ženama. Provodimo kampanju Potpisujem kojom zahtijevamo od Vlade Republike Hrvatske ratifikaciju Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Hrvatska je potpisala Konvenciju 2013. godine ali još uvijek nije ratificirala.

Konvencija je međunarodni ugovor i sveobuhvatan pravni okvir koji će se primjenjivati na sve oblike nasilja nad ženama i koji će osigurati sprječavanje nasilja, direktnu zaštitu žena od nasilja, progon i kažnjavanje počinitelja nasilja kao i djelotvoran i učinkovit sustav praćenja primjene odredbi Konvencije.

Kampanju Potpisujem u Hrvatskoj provodi Centar za žene žrtve rata – ROSA uz suradnju s ženskim nevladinim organizacijama: Autonomnom ženskom kućom Zagreb, Centrom za građanske inicijative Poreč, Dominama iz Splita, Delfinom iz Pakraca i Udrugom Brod iz Slavonskog Broda.

Uz podršku skoro 200 organizacija iz cijele regije kampanja se još provodi u Austriji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji.

Uključi se u kampanju Potpisujem.org (link http://www.potpisujem.org/hr/ ) i podrži ratifikaciju Konvencije!

Povratak na Net.hr