Anđelina slovarica jedna je od posebnijih knjiga koje ste vidjeli

Jedan jedini centar za autizam koji postoji u Hrvatskoj, onaj zagrebački, izdao je slovaricu koja je rad jedne njihove učenice – desetogodišnje Anđele Vire Hrstić.

Djevojčica je sve sama osmislila i nacrtala, te sastavila slovaricu s pojmovima koji se njoj sviđaju – za slovo đ, uvrstila je tako riječ đipati. Sama je prethodno naučila slova, a njena učiteljica Sandra Rožman tvrdi da je iznimno talentirana na polju likovne i glazbene umjetnosti jer osim što odlično crta, ima dara i za pjevanje.

Zanimljiva knjižica talentirane Anđele nije namijenjena samo osobama oboljelima od autizma, već svima koji žele naučiti slova. Ova slovarica bit će predstavljena na skorašnjem sajmu knjiga Interliber od 13.11 – 18.11. u Zagrebu.

Među osobama koje su oboljele od nekog poremećaja autističnog spektra nema puno iznimno talentiranih kao što je Anđela, ali zato ima puno onih koji bi željeli (i trebali) biti uključeni u rad jedinog centra u državi koji je trenutno prebukiran. Naime, tamošnji pedagozi bi trebali brinuti o najviše troje, a ne petoro djece kao što je slučaj, a djeca i odrasle osobe koje se tamo nalaze trebali bi imati daleko više prostora nego što im se trenutno nudi u skučenim sobicama.

Broj autista u porastu

Ravnatelj centra Ivica Dokleja, dipl. defektolog, poručuje da su poremećaji iz autističnog spektra u porastu širom svijeta – i u SAD-u, i u Rusiji, i u Hrvatskoj. Uzroke možemo nagađati, no stručnjaci smatraju da sasvim sigurno leže u području humane genetike. Naime, stil života se prilično promijenio, tempo je ubrzan, prehrana i drugi faktori također su drugačiji, a sve to utječe na razvoj ploda. Roditelje uvijek zanima što je okidač, a on je različit kod različite djece, kao što su različita i oštećenja.

‘Neslužbeni podaci za Hrvatsku, jer pravog mjerenja nema, temelje se na omjeru rođene djece. Procjenjuje se stoga da u Hrvatskoj živi oko 8.000 autističnih osoba, od kojih je 60 do 65% odrasle, a 30 do 35% učeničke dobi’, rekao je ravnatelj Dokleja. On osobno smatra da je osoba koje imaju autistične poremećaje više i da se stvarna brojka kreće od 16.000 do 20.000. Tvrdnje da je broj oboljelih veći jer je bolja dijagnostika, smatra neistinitom jer brojni dokazi ukazuju da je porast stvaran, a ne prividan.

Povratak na Net.hr