Pokazalo istraživanje

SVE NAM JE BOLJE: Zdraviji smo i životni vijek nam je dulji, ali ipak ne svima

Zdravlje ljudi u svijetu poboljšava se i životni vijek sve je dulji no napredak nije univerzalan a kronična oboljenja rezultiraju dugotrajnim bolestima i izazivaju sedam od 10 smrti, prema istraživanju objavljenom u četvrtak.

Istraživanje “globalni teret bolesti”, koje ukazuje na ključne faktore lošeg zdravlja, invaliditeta i smrti u pojedinim zemljama, utvrdilo je da je od 1980. do 2015. svjetska populacija prosječno ‘dobila’ deset godina više u očekivanom trajanju života pa sada prosječni životni vijek iznosi  69,0 godina za muškarce i 74,8  za žene.

Među glavnim razlozima su značajni pad smrtnosti od prijenosnih ili zaraznih bolesti među kojima su AIDS, malarija i dijareje a smanjio se i broj ljudi koji umiru od kardiovaskularnih bolesti i karcinoma iako nešto manje.

VJEČNI ŽIVOT? NI SLUČAJNO! I dugovječni ljudi od kraja prošlog stoljeća žive sve kraće

U okviru istraživanja analizirano je 249 uzroka smrti, 315 bolesti i ozljeda te 79 faktora rizika u 195 zemalja i teritorija od 1990. do  2015.

Zdravstveno stanje u svijetu je neravnomjerno i potaknuto ekonomskim razvojem

Christopher Murray ravnatelj instituta za zdravstvene parametre i procjene na sveučilištu Washington, koji je vodio istraživanje, kaže da rezultati pokazuju da su poboljšanja zdravstvenog stanja u svijetu neravnomjerna i da su dijelom potaknuta ekonomskim razvojem.

“Razvoj potiče, ali ne određuje zdravlje”, naveo je u izjavi u povodu objavljivanja rezultata u časopisu Lancet medical journal.

“Vidimo da se u nekim zemljama zdravstveno stanje poboljšalo puno brže nego što se može objasniti prihodima, obrazovanjem i fertilitetom. A i dalje vidimo da su neke zemlje poput SAD-a puno manje zdrave nego što bi se očekivalo s obzirom na mogućnosti”.

NA UDARU SU SVE MLAĐE OSOBE: Siromaštvo i životne tegobe umanjuju mentalne funkcije

Osim životnog vijeka istraživanje je procjenjivalo koliki je životni vijek u punom zdravlju odnosno broj godina koje čovjek živi bez zdravstvenih poteškoća.

Utvrđeno je da je ‘zdravi’ životni vijek porastao u 191 od 195 zemalja za 6,1 godinu od 1990. do 2015. no nije porastao toliko koliko je porastao prosječni životni vijek što znači da mnogi ljudi žive dulje bolesni i invalidni.

PARADOKS STARENJA: Što smo stariji, to smo sretniji, pokazala je najnovija studija

Među bogatijim područjima svijeta najkraći ‘zdravi’ životni vijek ima Sjeverna Amerika, kako muškarci tako i žene.

Sedam od deset smrti posljedica neprenosivih bolesti

Dijabetes, koji je često povezan s pretilošću, i poremećaji koji su posljedica ovisnosti o drogama posebno ovisnosti o opijatima i kokainu, izazivaju nesrazmjerno više lošeg zdravlja i prijevremenih smrti u SAD-u, pokazalo je istraživanje.

Istraživanje je zaključilo da je sedam od deset smrti posljedica  neprenosivih bolesti poput karcinoma, kardiovaskularnih bolesti poput srčanog i moždanog udara te dijabetesa.

Utvrđeno je da glavobolje, karijes i gubitak vida i sluha pogađaju nešto više nego svaku desetu osobu u svijetu. Postignut je napredak u smanjivanju izloženosti nekvalitetnoj vodi no prehrana, pretilost i zloupotreba lijekova sve su veća prijetnja.

SIROMAŠNI IPAK UMIRU RANIJE: Prosječni životni vijek produžio se za pet godina

U 2015. više od 275.000 žena umrlo je tijekom trudnoće ili poroda većinom zbog razloga koji su se mogli spriječiti.  Od 1990. prepolovljen je broj djece koja umiru u dobi do pet godina no manji je napredak postignut u smanjivanju smrtnosti novorođenčadi.

Povratak na Net.hr