VIDEO: Poslušajte kako su pričali preci svih Europljana!

Lingvisti su nedavno rekonstruirali indoeuropski prajezik koji je star 6000 godina. Taj je jezik preteča velikog broja azijskih i europskih jezika, a nakon ove rekonstrukcije može se čuti kako je on zvučao.

Na snimci koju su objavili lingvisti čuje se glas američkog lingvista Andrewa Byrda. On na dramaričan način čita priču napisanu samo riječima za koje su sigurni da su ostojale prije 6.000 godina.

Prijevod priče

‘Ovca bez vune je vidjela konje. Jedan od njih je vukao teška kola, jedan veliki teret, a jedan je brzo prevozio čovjeka. Ovca je rekla konjima: ‘Boli me srce kada vidim da čovjek jaše konje’. Konj je odgovorio: ‘Slušaj, ovco, naša srca nas bole kada vidimo ovo: čovjek, gospodar, izrađuje za sebe toplu odjeću od vune, a ovca nema vune’. Kada je ovca ovo čula, pobjegla je na ravnicu.’

Indoeuropski prajezik se govorio, piše Jutarnji list, između 4.500 do 2.500 godina prije Krista, a nije ostalo pisanih zapisa.

Povratak na Net.hr