Higgsov bozon nikada nije bio toliko popularan među širom populacijom kao posljednjih dana. Uzrok tome jest otkriće znanstvenika u švicarskom CERN-u koji su pronašli čestice koje odgovaraju onima u teoriji o Higgsovom bozonu.

U osnovi radi se o sljedećem: Subatomske čestice su ili fermioni ili bozoni. O fermionima smo učili tijekom fizike u školama, a radi se o elektronima, protonima, neutronima i tako dalje. Fermioni su specifični po tome što dvije takve čestice ne mogu biti na istom mjestu u istom atomu. Zamislite ih kao biljarske kugle - mogu biti po cijelom stolu i odbijati se uokolo, no ne mogu biti na istoj točki stola u isto vrijeme. Većina opće poznatih fermiona sastoji se od drugih subatomskih čestica poput kvarkova i leptona. No, u sklopu objašnjenja Higgsova bozona važno je znati da se sve dosad spomenute čestice smatraju česticama tvari.

Bozoni su drugačiji. Oni imaju sposobnost dijeliti prostor u isto vrijeme na istom mjestu, jer su više poput određene ''sile'' nego poput stvari u načinu na koji obično razmišljamo o stvarima ili česticama. A budući da normalno razumijevanje riječi ''čestica'' jest da se radi o maloj stvari koja se sastoji od nečega, možda je najbolje bozone objašnjavati iz drugačijeg kuta. Znači bozoni su subjekti koji prenose sile (jake, slabe, gravitacijske ili elektromagnetske) opisane u standardnom modelu fizike. Zbog toga ih fizičari nazivaju česticama koje prenose silu.

Rasprave se vode oko tri različite stvari

Ukoliko vas još uvijek zbunjuje Higgsov bozon, možda je to iz razloga što se u posljednje vrijeme rasprave vode oko tri različite stvari: Higgsovih polja, Higgsova bozona i Higgsovog mehanizma.

Higgsovo polje je kvantno polje koje prema standardnom modelu fizike prožima svemir i stvara prepreke česticama.

Higgsov bozon je sub-atomska čestica koja djeluje kao posrednik između Higgsova polja i drugih čestica. U svim poljima posrednici su bozoni, od kojih se pojedini pojavljuju i nestaju ovisno o stanju u određenom polju - poput kapi kiše koja padaju iz oblaka kada se dosegne određena točka. Otkriće Higgsovog bozona značilo bi da Higgsovo polje postoji, a to polje bi objasnilo niz drugih fizikalnih pojava.

Takva interakcija između polja, bozona i ostalih čestica naziva se Higgsov mehanizam, oko kojeg još uvijek postoji niz nepoznanica, ali kroz niz složenih interakcija polja i bozona čestice dobivaju masu.