Zagrebačka banka

Depozit:

ˇ u omjeru visine kredita 1:5 u odnosu na visinu depozita (depozit u visini 20% iznosa kredita) za klijente koji ispunjavaju uvjete statusa štediše

ˇ u omjeru visine kredita 1:10 u odnosu na visinu depozita (depozit u visini 10%) za klijente koji ispunjavaju uvjete statusa štediše u dvostrukom iznosu

Iznos kredita:

ˇ Visina kredita do 1.200.000,00 kn

Kamata:

ˇ Ovisno o namjeni kredita, 8,99% godišnju promjenjivu kamatnu stopu

Namjena kredita:

ˇ Kupnja, izgradnaja, dovršenje, dogradnja, adaptacija, komunalno uređenje zemljišta

Rok otplate kredita:

ˇ Od 10 do 15 godina

Za sve detaljnije informacije o ostalim uslugama
Zagrebačka banka

Imaš komentar?

Povratak na Net.hr