Meso ćemo plaćati suhim zlatom

Način prehrane današnjeg svijeta, koji sve više sliči onom zapadnjačkom, postaje neodrživ. Za nekoliko desetljeća neće biti dovoljno vode da bi se ‘nahranila’ ljudska potražnja za mesom, kažu znanstvenici koji su istraživali prehrambene navike svijeta.

Proizvodnja mesa “pije” previše vode, pokazalo je istraživanje Štokholmskog međunarodnog instituta za vodu “Feeding a Thirsty World: Challenges and Opportunities for a Water and Food Secure Future” (“Nahraniti žedan svijet: izazovi i prilike za sigurnu budućnost hrane i vode”).

Ističe se da bi rast svjetskog stanovništva i sve veće suše koje se predviđaju zbog globalnog zagrijavanja mogli poskupjeti meso za kojim se potražnja povećava. Naime, sve više ljudi na svijetu traži i meso u prehrani, do nivoa tipičnog za Zapad, tj. da oko 20 posto kalorijske vrijednosti hrane unesene u danu otpada na njega. To si mogu priuštiti tek one zemlje koje imaju vode u obilju, smatraju znanstvenici.

Previše se hrane baca

“Postizanje ravnoteže između prehrane koja je povezana sa zdravljem, poput one koja obiluje mesom (a traži više vode) i ispravnog korištenja prirodnih resursa će biti sve značajnije kada je riječ o naporima koje ćemo morati napraviti u budućnosti kako bismo udovoljili potražnji za hranom na održiv način”, navodi se u izvješću.

Nužno je zato postići što “više usjeva po kapi vode”, ali i eliminirati bacanje hrane, što je također rastući trend u razvijenim državama. Predlažu se mjere porezne politike usmjerene proizvodnji hrane koja troši više vode, ali i kazne za bacanje hrane.

Tri Zemlje

Danas, naime, gotovo milijarda ljudi na svijetu gladuje ili je pothranjena unatoč modernizaciji proizvodnje hrane koja osigurava veće prinose.

Predviđanja da će se svjetska populacija do 2050. godine povećati za još dva milijuna znače samo snažniji pritisak na osiguravanje većih količina slatke vode i poljoprivrednih zemljišta, jer sada već trošimo toliko da će nam “do 2050. godine trebati tri Zemlje da bismo udovoljili osnovnim potrebama”, navodi se.

Povratak na Net.hr