Danas smo podijeljeni na čak sedam klasa, provjerite u kojoj ste

Stanovništvo Velike Britanije sastoji se od sedam društvenih slojeva, a klasična podjela na radničku, srednju i višu klasu pripada prošlosti, tvrdi novo istraživanje koje je proveo BBC. No, kad se pogledaju kriteriji i podjela na klase, lako je zaključiti da su oni primjenjivi na većinu zapadnih društava, ali i na hrvatsko.

Više od 161.000 ljudi sudjelovalo je u ovom opsežnom istraživanju, koje je pokazalo i više nego zanimljive rezultate.

Čak 39 posto ispitanika smatra da je podjela na radničku, srednju i višu klasu u Velikoj Britaniji stvar prošlosti, te da je društvo današnjice ustrojeno na čak sedam klasa – od elite do onih najsiromašnijih, ugroženog proletarijata.

Klase su bile tradicionalno definirane na temelju zanimanja, bogatstva i obrazovanja, no izgleda da je danas priča ipak drugačija te da je taj model za današnjicu prejednostavan.

U ovom su istraživanju u obzir uzeta tri faktora – ekonomski, društveni i kulturni kapital, a s obzirom na to, društvo današnjice se može podijeliti na čak sedam klasa.
1. Elita – najprivilegiranija grupa u Britaniji, od ostalih šest skupina dijeli je ogromno bogatstvo, a za nju je karakterističan najviši ekonomski, društveni i kulturni kapital.

2. Etablirana srednja klasa – druga najbogatija, ima visoke ocjene u sva tri područja. Najveća i najdruštvenija skupina, druga po visini kulturnog kapitala.

3. Tehnička srednja klasa – malobrojna, ali prosperitetna grupa, ima slabe rezultate na području društvenog i kulturnog kapitala. Razlikuje se po svojoj društvenoj izolaciji i kulturnoj apatiji.

4. Radnici koji su se tek obogatili– mlada grupa koja je društveno i kulturno aktivna, sa srednjim razinama ekonomskog kapitala.

5. Tradicionalna radnička klasa – ima loše rezultate u sve tri skupine kapitala, ali nije još uvijek potpuno osiromašena. Prosječna dob pripadnika ove klase je 66 godina.

6. Novi uslužni radnici – nova, mlada, urbana skupina koja je relativno siromašna, ali ima visok društveni i kulturni kapital.

7. Prekarijat ili ugroženi proletarijat – najsiromašnija skupina, ima niski društveni i kulturni kapital.

Povratak na Net.hr