Švicarci isplaćuju 1,2 milijarde USD žrtvama holokausta

Američki federalni sudac Edward Korman odobrio je povijesnu nagodbu, vrijednu 1,25 milijardi USD, između švicarskih banaka i više od pola milijuna tužitelja, koji su tvrdili da su banke gomilale i zadržavale novac žrtava holokausta

Dugo očekivana presuda približila je žrtve i njihove nasljednike korak bliže naplati potraživanja. Sudac Korman mora još potpisati plan podjele novca – zadnji dio bolne globalne kampanje namirivanja približno 600 tisuća žrtava. Nije poznato kada će plan biti dovršen.

Tužbu su podigle žrtve holokausta, koje su pohranile novac na čuvanje u švicarske banke nakon što su nacisti počeli preuzimati vlast u Europi, očekujući da će ga ponovo podići kad se stanje smiri. Poslije rata banke su im onemogućile podizanje novca, ponekad čak tražeći smrtovnice za ljude ubijene u nacističkim logorima smrti. Nagodba pokriva imovinu Židova i drugih žrtava holokausta koje su izgubile novac na računima u Švicarskoj, ali i imovinu koju su opljačkali nacisti, a koja je završila u švicarskim bankama.
Istraga je pokazala da je riječ o 54.000 mogućih računa.

Povratak na Net.hr