ZLO ŠVICARACA

ZA SVE JE KRIV NOVI ZAKON: Banke traže naknadu za troškove sporova protiv njih koje su klijenti povukli

Korisnici kredita u švicarskim francima koji su podnijeli privatne tužbe protiv banaka na temelju presude Visokog trgovačkog suda, a prema kojoj su banke povrijedile kolektivne interese i prava korisnika kredita, sada bi zbog povlačenja tih tužbi mogli ponovno biti “udareni” po džepu. Banke od njih traže da im plate troškove sporova.

Korisnici kredita u švicarskim francima našli su se pred novim zidom. Prema navodima Udruge KREDA, banke od njih traže naknadu svih sudskih troškova za sporove koje su podigli protiv banaka i u međuvremenu ih povukli zbog donošenja izmjena Zakona o potrošačkom kreditiranju.

Korisnici kredita u švicarskim francima podigli su tužbe protiv banaka za povrat preplaćenih kamata temeljeći ih na presudi Visokog trgovačkog suda od lipnja 2014. U presudi stoji kako su promjene kamatnih stopa u kreditima s valutnom klauzulom u CHF ništetne te da su banke povrijedile kolektivne interese i prava korisnika kredita zaključujući i koristeći se ugovorima koji su nepošteni “na način da je ugovorena redovna kamatna stopa koja je tijekom postojanja obveze po ugovorima o kreditima promjenljiva u skladu s jednostranim odlukama i drugim internim aktima tuženika, a da prije zaključenja i u vrijeme zaključenja ugovora tuženici kao trgovci s korisnicima kreditnih usluga kao potrošačima nisu pojedinačno pregovarali niti ugovorom utvrdili egzaktne parametre i metodu izračuna tih parametara koji utječu na odluke tuženika o promjeni stope ugovorene kamate, a što je imalo za posljedicu neravnotežu u pravima i obvezama ugovornih strana utemeljenu na jednostranom povećanju kamatnih stopa, a sve na štetu potrošača…”

“Platiti troškove bankama koje su krive?”

Prvostupanjski sudovi su uspjeli donijeti nekoliko desetaka presuda temeljenih na toj odluci, u korist dužnika. Međutim ,u međuvremenu su donesene izmjene Zakona o potrošačkom kreditiranju koji je donekle rješava i problem preplaćenih kamata za kredite koji su obuhvaćeni konverzijom. Dužnici svjesni te činjenice povlače tužbe za kamate. No, tužene banke sada traže naknadnu svih sudskih troškova.

Tako su dužnici, ističu u Udruzi KREDA, ponovno pred velikim troškovima “zbog nedorečenog zakona i pohote banaka”. “Dužnici su u ovakvu situaciju dovedeni protiv svoje volje, isključivo lošom primjenom kao i donošenjem nedorečenog Zakona! I sada nakon svega treba platiti sudske troškove bankama koje su pravomoćno osuđene za nezakonito poslovanje?”, pitaju se u udruzi KREDA.

SPREMA SE KRITIKA: Zakon o konverziji kredita u švicarcima nije u skladu s preporukama EU?

JEDINA ISPUNJAVA OBVEZU: Erste banka počela slati izračune konverzije kredita u ‘švicarcima’

Povratak na Net.hr