SKRIVENI RIZICI

VAŽNA VIJEST ZA DUŽNIKE U ŠVICARCIMA: Sud EU donio je odluku od ključne važnosti, bankama se ovo neće svidjeti

Banke moraju detaljno objasniti sve rizike uzimanja kredita u stranoj valuti, u protivnom je upitno koliko su takve odredbe obvezujuće za korisnike kredita, presudio je Sud EU-a u slučajevima korisnika koji su tužili banke jer im nisu prikazale sve rizike.

Kod odobravanja kredita u stranoj valuti financijska institucija mora zajmoprimcu pružiti dovoljno informacija, uključujući moguće rizike i vjerojatnost njihova ostvarivanja, kako bi mogao donijeti razboritu i informiranu odluku, glasi presuda Suda EU-a, koja bi mogla biti od presudne važnosti za dužnike u švicarskim francima.

Sud EU-a se očitovao na zahtjev jednog žalbenog suda iz Rumunjske koji je rješavao tužbu dužnika u švicarskim francima.

KREDITI U EURIMA POSTAJU NOVI ŠVICARCI: Rate za stambene kredite mogle bi skočiti s 4000 na 4600 kuna

MARIĆ TVRDI – VIŠE NAM SE NE MOGU DOGODITI ŠVICARCI: Objasnio kako će novi zakon štititi ljude od skokova tečaja valuta

 Priča poznata i u Hrvatskoj…

Sud u priopćenju navodi da su tijekom 2007. i 2008. godine Ruxandra Paula Andriciuc i druge osobe, koje su tada svoj dohodak primale u rumunjskim lejima, sklopile s rumunjskom bankom Banca Românească ugovore o kreditu u švicarskim francima za stjecanje nekretnina, refinanciranje drugih kredita ili za osobne potrebe. U skladu s ugovorima o kreditu koje su stranke sklopile, zajmoprimci su bili dužni vraćati mjesečne rate kredita u švicarskim francima i preuzeli su rizik u vezi s eventualnim promjenama tečaja rumunjskog leja u odnosu na švicarski franak. Nakon toga taj se tečaj znatno promijenio na štetu zajmoprimaca.

Nepoštena odredba ne obvezuje

Kako bi se utvrdilo da je ugovorna odredba prema kojoj se kredit mora vratiti u švicarskim francima bez uzimanja u obzir eventualnog gubitka koji zajmoprimci mogu pretrpjeti zbog tečajnog rizika nepoštena ugovorna odredba koja ih ne obvezuje, obratili su se rumunjskim sudovima. Takvo što propisano je direktivama EU-a.

Banka je prilikom sklapanja ugovora svoj proizvod prikazivala pristrano, ističući isključivoi koristi, ali ne i rizike koje bi zajmoprimci mogli imati niti vjerojatnosti da se dogode. Zajmoprimci su stoga to istaknuli u tužbi – prema njihovu mišljenju, spornu ugovornu odredbu, s obzirom na tu praksu banke, treba smatrati nepoštenom, prenosi Poslovni.hr.

“Sporna ugovorna odredba dio je glavnog predmeta ugovora o kreditu, tako da se njena nepoštenost može ispitivati s obzirom na Direktivu samo ako nije sastavljena jasno i razumljivo. Naime, obveza vraćanja kredita u određenoj valuti bitan je element ugovora o kreditu s obzirom na to da se ne odnosi na akcesoran (pridodan, priključen, dopunski) način plaćanja, nego na samu narav dužnikove obveze”, navodi se u presudi Suda.

Moraju se točno prikazati svi rizici

Sud dodaje kako ne samo da ugovorna odredba mora biti sastavljena jasno i razumljivo, nego i da se mora predočiti kako konkretno funcioniraju mehanizmi promjene kamate i slično. Ukratko, banka mora jasno prikazati  sve što je potrebno da potrošač može procijeniti ekonomske posljedice koje iz toga za njega proizlaze. Upravo to pitanje, kaže Sud EU-a, mora ispitati rumunjski sud – uključujući i kakvo je bilo oglašavanje za kredite.

“Na nacionalnom je sudu provjeriti jesu li potrošaču bili priopćeni svi elementi koji bi mogli imati utjecaja na opseg njegove obveze, a na temelju kojih on može ocijeniti ukupan trošak svojega kredita”, kaže se u priopćenju Suda EU-a.

Ako banka nije to ispunila, nacionalni sud treba provjeriti je li banka prekršila praksu “postupanja u dobroj vjeri” te postoji li znatna neravnoteža između ugovornih stranaka. Tu ocjenu treba provesti s obzirom na trenutak sklapanja ugovora, a osobito je važno procijeniti koliko je banka mogla predvidjeti promjene tečaja te rizike svojstvene sklapanju kredita u stranoj valuti.

Povratak na Net.hr