'Uvest ćemo porez na nekretnine i ukinuti prireze'

Boris Lalovac, zamjenik ministra financija Slavka Linića u lobističkoj je akciji. S Ministarstvom pravosuđa pregovara da se u regulativu osobnog bankrota ipak ubaci određeni iznos otpisa dugova.

Uz to priprema posebni propis Ministarstva financija o otpisu poreznih dugova, smatra da bi kompanije i vjerovnici trebali razmotriti otpis i spreman im je u to ime oprostiti porez na dobit.

U razgovoru za Jutarnji list u kojem bezrezervno podržava svojeg šefa Slavka Linića zagovara staru ideju poreza na nekretnine kojim bi financirao zdravstvo.

”Novac za zdravstvo mora doći od nekretninskog biznisa, odnosno poreza na nekretnine. Svjetska banka i Europska komisija složni su u ocjeni da je takav porez nužan i poticajan za gospodarski rast”, rekao je Lalovac.

Ukinut će prirez

Isto tako najavio je i kako im je u planu ukinuti prirez.

”Kasnije bismo ukinuli prirez. Više ne bi bilo komunalne naknade, a veliki gradovi koji bi ubirali porez na nekretnine, u svojim bi sredinama financirali zdravstvo.

Prvo bi porez na nekretnine bio istovjetan komunalnoj naknadi. To je u početku uvijek jednako. Govorimo samo o nekretninama koje nisu privedene svrsi. To se sve može postaviti tako da se porez na nekretnine plaća manje kada nema gospodarskog rasta i više kada ga ima. Taj projekt bi u punoj snazi mogao zaživjeti do 2020., jer treba riješiti zemljišne knjige, fiskalni katastar i uspostaviti ravnomjernu raspoređenost tog poreza”, objasnio je Lalovac.

Povratak na Net.hr