VAŽNA PRESUDA

KOLOSALNA POBJEDA UDRUGE FRANAK, VRHOVNI SUD ODLUČIO: ‘Svi koji su konvertirali kredit u euro imaju pravo na povrat novca’

‘Potrošač ima pravni interes i može tražiti utvrđenje ništetnosti pojedinih ugovornih odredbi kako bi na temelju toga ostvario eventualna prava za koja smatra da mu pripadaju’, presudio je Vrhovni sud RH kako u svom priopćenju ističe udruga Franak

Predstavnici Udruge Franak oglasili su se danas priopćenjem u kojem, kako ističu, s velikom radošću izvještavaju hrvatsku javnost o donesenoj, dugo iščekivanoj presudi Vrhovnog suda RH kojom je utvrđeno da korisnici kredita u švicarskim francima, koji su kredite prema Zakonu o potrošačkom kreditiranju iz 2015. konvertirali u euro, imaju pravo na tužbe protiv banaka i pravo na povrat novca.

U priopćenju su prenijeli dio presude Vrhovnog suda.

ŽESTOKA REAKCIJA UDRUGE FRANAK: ‘Običnim pamfetom pokušava se pomoći bankama u pljački građana. Presuda pada na Vrhovnom sudu’

‘Potrošač može tražiti utvrđenje ništetnosti pojedinih odredbi’

“Činjenica da je potrošač sklopio dodatak ugovoru o kreditu i proveo konverziju CHF kredita u kredit uz valutnu klauzulu EURO ne znači da je time izgubio pravni interes za utvrđenje da su pojedine odredbe ugovora o kreditu ništetne. Ništetnost nastupa po samom zakonu, i nastaje od samog trenutka sklapanja pravnog posla pri čemu ništetan ugovor ne postaje valjan ni kad uzrok ništetnosti naknadno nestane (čl. 326. st. 1. ZOO), osim u izuzetnim uvjetima koje propisuje čl. 326. st. 2. ZOO, a koji u predmetnom slučaju nisu ispunjeni (da je zabrana manjeg značaja i da je ugovor u cijelosti ispunjen). Potrošač ima pravni interes i može tražiti utvrđenje ništetnosti pojedinih ugovornih odredbi kako bi na temelju toga ostvario eventualna prava za koja smatra da mu pripadaju.

Pogrešan je zaključak nižestupanjskih sudova da potrošač nema pravni interes zahtijevati utvrđenje ništetnosti zbog toga što je sklopio dodatak ugovoru kojim su izmijenjene odredbe ugovora”, citira se dio presude Vrhovnog suda RH.

UDRUGA FRANAK: ‘Presuda suda EU je povijesna za sve dužnike u švicarcima’; BANKE: ‘Ne možemo predvidjeti tečaj’

‘Presuda Vrhovnog suda – kolosalni uspjeh Udruge Franak’

Ta presuda, i zauzeto pravno shvaćanje Vrhovnog suda, znači da svi korisnici kredita koji su imali ugovorene kredite u švicarskim francima i koji su ih sukladno tzv. “Zakonu o konverziji” konvertirali u eurske kredite, bez obzira jesu li ti krediti još u otplati ili su zatvoreni, imaju pravni interes te imaju pravo tražiti sudsko utvrđenje ništetnosti kako bi na temelju toga tražili povrat svog novca. Presuda Vrhovnog suda RH uistinu je još jedan od kolosalnih uspjeha Udruge Franak, i rezultat je ustrajnog rada i niza aktivnosti koje je Udruga poduzela kako bi dokazala da baš svi korisnici kredita u švicarskim francima, otplaćeni, neotplaćeni, konvertirani, imaju pravo na sudsko obeštećenje i pravo na povrat svega nezakonito stečenog novca od strane banaka. Banke su godinama nepošteno i nezakonito poslovale u Republici Hrvatskoj te se Vrhovni sud RH pokazao profesionalno i stručno, na visini zadatka, presuđujući u skladu s pravom Europske unije i presudama Suda Europske unije, posebice u skladu s nedavno donesenom presudom C-118/17, slučaj Dunai, kojom je utvrđeno da niti jedan zakon ne može umanjiti zaštitu zajamčenu pravom EU-a te da ugovori u švicarskim francima ne mogu opstati.

Udruga Franak naglašava kako zastara potraživanja za preplaćene kamate nastupa 13. lipnja 2019. pa zbog toga svi korisnici kredita moraju do toga datuma podnijeti svoje tužbe na sud kako dio koji se odnosi na kamate ne bi zastario nakon čega novac koji se odnosi na preplaćene kamate više ne bi mogli potraživati. Detalje o presudi, stručnu analizu i daljnje korake Udruga Franak predstavit će na konferenciji za novinare u srijedu, 3. travnja.

VRHOVNI SUD PRESUDIO: Banka protuzakonito povisila kamate za švicarce!

Povratak na Net.hr