banner

Linić odlučio udariti bankare tamo gdje ih najviše boli

Ako se ostvari plan ministra Slavka Linića, menadžeri hrvatskih banaka ubuduće neće moći dijeliti bonuse veće od četvrtine ukupnih primitaka. To bi primjerice značilo da čelniku neke banke u slučaju da ima godišnju plaću od milijun kuna, bonus ne bi smio prelaziti 250.000 kuna.

U “zlatnim godinama” vrijednost bonusa dosezala je i jednu i pol godišnju plaću. Za članove uprava to je značilo godišnji dobitak od milijun do dva, u dionicama i gotovini.

“Izmjene obuhvaćaju politiku primitaka nositelja ključnih funkcija u kreditnim institucijama koja mora biti u skladu s odgovarajućim i djelotvornim upravljanjem rizicima, a podzakonskim aktima odredit će se da varijabilni primici (bonusi) ne smiju prelaziti 1/4 ukupnih primitaka”, rekli su nedavno u Ministarstvu financija.

Što na iznesene prijedloge kažu same banke? Sudeći prema njihovim službenim odgovorima, one su već krenule tim putem, što je i razumljivo s obzirom na to da im ni matice u EU, ali ni poslovni rezultati banaka više nisu tako zavidni da podrazumijevaju posebnu pohvalu, piše Jutarnji list.

Bonusi već srezani

U Hypo banci tek napominju da “bonusi ove godine ionako nisu u planu”.

U Erste banci kažu da su iznosi bonusa smanjeni za više od 50 posto, ovisno o ostvarenim rezultatima i razini upravljanja u banci.

Slična je poslovna politika i u Zagrebačkoj banci, koja ističe da su zahtjevi nove regulative, koja će uskoro stupiti na snagu i u Hrvatskoj, “već pretežno obuhvaćeni postojećim sustavima plaćanja i nagrađivanja u banci”.

U slučajevima lošeg poslovanja ili neadekvatnog upravljanja rizicima, varijabilni dio menadžerskih naknada može se djelomično ili u potpunosti opozvati, a fiksni se dio može korigirati na odgovarajući način.

HUB bez komentara

Europska je regulativa u fazi velikih promjena. Članovi Europskog parlamenta, Europske komisije i predstavnici 27 zemalja članica prošlog su tjedna u Bruxellesu postigli dogovor o novim financijskim pravilima, koja uključuju i ograničavanje bankarskih bonusa. Prema tim pravilima, koja bi trebala stupiti na snagu u siječnju 2014. godine, bonusi ne smiju biti veći od jedne plaće, a samo uz izričito odobrenje dioničara mogu biti dva puta veći od plaće.

Iz svega proizlazi da će Linićeva ograničenja bonusa biti daleko oštrija od onih koje dopušta EU.

Iz Hrvatske udruge banaka samo poručuju da se nisu detaljnije bavili tom problematikom.

Ipak, treba pričekati da se dogovor postignut u EU pretočiti u Direktivu CRD IV, a što će u njoj točno pisati tek treba vidjeti. Možda se nacionalnim vladama dopusti da od banaka traže i stroža pravila, ali i da se potpuno usklade s EU.

Povratak na Net.hr