ČEKAJU ODGOVOR

PRAVI TRENUTAK! Obrtnici postavili 6 zahtjeva budućoj vlasti, traže da se o njoj očituju

“Nakon parlamentarnih izbora, Hrvatska obrtnička komora očekuje da će se ovi problemi riješiti u partnerskom odnosu nove vlasti i HOK-a”, poručili su iz HOK navodeći svoje probleme u šest kategorija, odnosno u okviru šest zahtjeva koje s onima koji smatraju da će biti budući vlastodršci moraju riješiti.

Hrvatska obrtnička komora oblikovala je šest zahtjeva za koje vjeruje da bi poboljšali poslovnu klimu i stvorili poticajno i konkurentno poduzetničko okruženje te su pozvali buduće vlastodršce da se o njima očituju. “Nakon parlamentarnih izbora, Hrvatska obrtnička komora očekuje da će se ovi problemi riješiti u partnerskom odnosu nove vlasti i HOK-a”, poručili su.

U okviru jačanja pravnog položaja obrtnika traže izjednačavanje statusa obrtnika s ostalim sudionicima na tržištu, postupanje inspekcijskih službi kao preventivu te smanjenje administrativnih barijera u poslovanju. U okviru fleksibilnosti radnog zakonodavstva i zapošljavanja traže jednostavnije zapošljavanje za povremene poslove, izjednačavanje prava obrtnika s radnicima te ističu da treba iskoristiti potencijal Hrvatske obrtničke komore za prekvalifikaciju.

Bolja zastupljenost u ministasrtvima i odborima

Iz HOK-a poručuju kako porezna politika treba biti stabilna jednako kao i financiranje obrta. Tako traže dosljednu provedbu Zakona o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, poticajne porezne mjere za poslovanje obrtnika i lakši pristup kreditima i drugim izvorima financiranja. Obrtnička komora ističe i da mora postojati financijska disciplina kad je riječ o boljoj naplati potraživanja. U okviru toga traže dosljednu primjenu propisanih rokova plaćanja i uvođenje jamca – platca za obveze prema Državnom proračunu.

Budućoj vlasti poručuju da je strukovno obrazovanje temelj razvoja te stoga zahtijevaju uvođenje dualnog sustava strukovnog obrazovanja, odgovornost i suradnju svih dionika u strukovnom obrazovanju te promocije i veći značaj strukovnih kvalifikacija te cjeloživotnog obrazovanja. Iz HOK-a poručuju i da u saborskim odborima obrtnici moraju biti više zastupljeni, jednako kao u Koordinaciji Vlade i u radnim grupama ministarstava. Također smatraju da HOK treba priznati kao poduzetničku potpornu instituciju.

Povratak na Net.hr