Hospitalizacije, liste čekanja...

NAPOKON NEKA AKCIJA: EU daje više od pola milijarde kuna za hrvatske bolnice

Ministarstvo zdravlja objavilo je u utorak poziv bolnicama za dostavu projektnih prijedloga za ulaganja u dnevne bolnice i dnevne kirurgije, u kojima će pacijenti dobiti bolju dijagnostiku i liječenje najsuvremenijim metodama, a za financiranje projekata raspoloživo je 625,5 miljuna kuna.

Projekti će biti sufinancirani u iznosu do 85 posto iz EU sredstava i najmanje 15 posto iz državnog proračuna i decentraliziranih sredstava, izvijestili su iz Ministarstva zdravlja koje očekuje da će dnevne bolnice smanjiti broj dana hospitalizacije i bolovanja, kao i liste čekanja. 85 posto sredstava znači da je riječ o oko pola milijarde kuna koje čekaju da ih se iskoristi.

Financirat će se izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i adaptacija bolničkih prostora za potrebe dnevne bolnice i dnevne kirurgije, te medicinska i tehnička oprema. Poziv prati i shema ulaganja u kontinuiranu edukaciju zdravstvenih djelatnika.

Drugi u nizu poziva

Na poziv za ulaganje u dnevne bolnice mogu se javiti bolnice pokrivene Nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2014.-2016.

U Ministarstvu napominju da je ovo drugi u nizu poziva koji se namjeravaju financirati u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, sa ciljem poboljšanja učinkovitosti i kvalitete bolničke skrbi, kao i opstojnosti i troškovne održivosti zdravstvenog sustava.

Najavljuju da će se poboljšati i uvjeti rada za zaposlenike u zdravstvenom sustavu, te će se dodatno ulagati u edukaciju za rad s najnovijim tehnologijama u zdravstvu.

Natječajna dokumentacija koja sadrži sve podatke o uvjetima natječaja i načinu podnošenja prijave objavljena je na web stranicama Ministarstva zdravlja i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

NOVOSTI IZ HZZO-a: Kraće liste čekanja i 77 novih lijekova na osnovnoj i dopunskoj listi

SVE ŠTO TREBATE ZNATI: Rang lista hrvatskih bolnica – jedna zagrebačka neugodno je iznenadila!

Imaš komentar?

Povratak na Net.hr