Nagomilali se milijuni

KONAČNA ODLUKA SUDA: Tvrtka Stipe Gabrića ide u stečaj, rješenje pronađeno u imovini u Gružu

Trgovački sud u Splitu obustavio je skraćeni stečajni postupak nad Jambo prometom, trgovačko-proizvodnom tvrtkom Stipe Gabrića Jamba, a novim je rješenjem pokrenuo postupak radi utvrđenja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka te tvrtke s više od 2,7 milijuna kuna duga i moguću naplatu preko nekretnina u Gabrićevu vlasništvu.

Prema sudskom rješenju, objavljenom u četvrtak, ročište o očitovanju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka održat će se na dubrovačkom sudu 15. veljače, a Stipe Gabrić u roku od osam dana treba predati izvješće o financijsko-gospodarskom stanju tvrtke te popis imovine i obaveza. U rješenju se navodi i da je Gabrić dužan dati sve potrebne obavijesti u svako doba te da ga, ako ne ispuni svoju dužnost, sud  može novčano kazniti i odrediti mu prisilno dovođenje.

Sud je pozvao i Finu da dostavi dokaz o postojanju stečajnog razloga, potvrdu o stanju računa i  potvrdu o visini izmirenih obveza s bilo kojeg računa dužnika.

Dug od 2,71 milijun kuna

Najnovije sudsko rješenje uslijedilo je nakon što je Fina krajem listopada prošle godine podnijela zahtjev za provedbu skraćenog stečajnog postupka nad Jambo prometom. U prijedlogu Fine navodilo se da je početkom rujna 2015. ta Gabrićeva tvrka imala evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od  čak 1024 dana i u ukupnom iznosu od 2,71 milijuna kuna. Navodilo se i da Jambo promet nema zaposlenih, da ima otvorene račune kod Raiffeisenbank, OTP banke i Privredne banke te da nema zaplijenjenih sredstava na ime predujma za namirenje troškova stečajnog postupka.

Nakon podneska Porezne ipak stečaj

Prema svemu navedenom, a nakon neodazivanja dužnika i vjerovnika za otvaranje stečajnog postupka, bili su zadovoljeni uvjeti za otvaranje i zaključenje skraćenog stečajnog postupka Jambo prometa jer se smatralo da je dužnik nesposoban za plaćanje.

No, kako sud navodi, u konkretnom slučaju nisu bili ispunjene pretpostavke za otvaranje i zaključenje skraćenog stečaja jer se nakon podneska Porezne uprave ipak ustanovilo da dužnik ima imovinu, odnosno nekretnine u Gružu. Prema sudskom rješenju, vrijednost tih nekretnina bi bila dovoljna za namirenje osnovnih troškova stečajnog postupka.

Tvrtka Jambo promet je osnovana u ožujku 1999. uz temeljni kapital od 20.000 kuna. Protiv najnovijeg sudskog rješenja o stečaju Jambo prometa nije dopuštena žalba.

NAGOMILALI SE DUGOVI: U stečaju još jedna tvrtka osnivača portala Index Matije Babića

GRAĐEVINAR I NOGOMETNI MENADŽER: Alegićeva tvrtka ide u stečaj s ogromnim dugom

Povratak na Net.hr